O firmě:Osobní stránka na adrese: vzpohorelec.firemni-stranka.cz

O firmě

Firma POHORELEC s.r.o. vznikla 1.3.1990, se sídlem v Čepí 100, okres Pardubice.

Historie

1. března 1990 založení firmy panem Janem Pohorelcem, st.
1994 výstavba výrobní haly a skladových prostor
1996 renovace administrativní budovy
2000 zřízení lisovny
2003 implementace ČSN ISO 9001:2001
2017 nástup nové generace - pokračování v rodinné tradici
Od roku 1990 jsme v oblasti vzduchotechniky, klimatizace, kovovýroby a souvisejících zrealizovaly několik stovek zakázek v sektoru bank (komerční, investiční, investiční a poštovní), okresních úřadů, nemocnic, informačních center, telefonních ústředen, hotelů a restaurací, průmyslových hal, elektráren, dolů, atd.

NBC filtro-ventilační zařízení pro kolektivní ochranu osob v krytech, polních nemocnicích, ambulancích a sanitách, automobilech. NBC filtro-ventilační zařízení pro chemické, radioaktivní a bakteriologické částice. NBC filtr pro jedovaté plyny.

Doplňující informace:
NBC filtro-ventilační zařízení: vysoký výkon filtrace, účinnost 99,999% MPPS, NBC a HEPA filtr, napájení: vysoká odolnost, zvuková a světelná signalizace.
K dispozici Vám naše společnost nabízí několik verzí NBC filtro-ventilačního zařízení jako je například zodolněná verze která má vybavení pro využití kryty CO, kryty, kontejnery, polní nemocnice, automobily, atp. Dále nabízíme civilní verze, které vynikají hlavně v oblasti zdravotní a mno dalších verzí o kterých si můžete přečíst na našich webových stránkách.

Provedeme:
- měření koncentrace částic,
- navrhneme patřičná opatření,
- sepíšeme cenovou nabídku,
- dodáme,
- zajistíme servis a záruky.

Firma Pohorelec s.r.o. je členem NBC Team: http://www.nbcteam.cz/en/

Since 1990 we realized hundreds of orders in the banks, regional offices, hospitals, computer centers, power plants, coal-mines, industrial halls and restaurants throughout our republic, Germany, Russia, Poland and Slovakia.

NBC filter-ventilation system for mass protection of persons in shelters, field hospitals, ambulances, sanitary facilities, and cars. NBC filter-ventilation system for chemical, radioactive and bacteriology parts. NBC filter for toxic gases.
Other information:
NBC filter-ventilation system: high filtration power, efficiency 99.999 % MPPS, NBC and HEPA filters, supply: high resistance, sound and light signalling.